หน้าแรก
สมาคมรัฐศาสตร์
ห้องสมุดคณะ
ฐานข้อมูลวิจัยคณะรัฐศาสตร์
บล๊อกคณะ
เว็ปบอร์ด
หน้าแรกเว็บคณะ
วัน อาทิตย์ ที่ 09 สิงหาคม 2563
 งานบริการนักศึกษา

 รายการอุปกรณ์จัดบริการยืม - คืนแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
 
 
 
วิทยุสือสาร 4 เครื่อง
โทรโข่ง 2 เครื่อง
 
 
ตู้ลำโพงขยายอเนกประสงค์ 2 เครื่อง
ไมโครโฟน ชนิดมีสาย 2 ตัว
   
 รายการอุปกรณ์กีฬาจัดบริการยืม-คืนแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์