หน้าแรก
สมาคมรัฐศาสตร์
ห้องสมุดคณะ
ฐานข้อมูลวิจัยคณะรัฐศาสตร์
บล๊อกคณะ
เว็ปบอร์ด
หน้าแรกเว็บคณะ
วัน พุธ ที่ 26 มกราคม 2565
 เพลงประจำคณะ

 

จากแหล่งหลายสายนทีไหลรวมร่วมกันก่อเกิดความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่
ดั่งสายเลือดสีน้ำเงินรินจากดินแดนแสนไกลไหลลงสู่รูสะมิแล
เราลูกพระราชบิดากรมสงขลานครินทร์ พระบิดาจอมภูมินทร์ปิ่นฟ้า
พวกเราคือรัฐศาสตร์องอาจผยองเก่งกล้า ประกาศท้าความอยุติธรรม
พวกเราชนคนรุ่นใหม่ยึดมั่นใฝ่อุดมการณ์มีความฝันมีความมั่นใจ
จะสร้างชื่อสร้างผลงานเพื่อชนเพื่อชาติเพื่อไทย
สิงห์น้ำเงินน้อมรับใช้ให้แผ่นดิน