หน้าแรก
สมาคมรัฐศาสตร์
ห้องสมุดคณะ
ฐานข้อมูลวิจัยคณะรัฐศาสตร์
บล๊อกคณะ
เว็ปบอร์ด
หน้าแรกเว็บคณะ
วัน พฤหัสบดี ที่ 02 ธันวาคม 2564
 
รายละเอียดการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ใบสมัครทุนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์
 
เลือกปี :
<-- ยังใช้งานไม่ได้
เลือกภาคการศึกษา :
<-- ยังใช้งานไม่ได้

 


จำนวนทุนทั้งหมด( จำนวน 255 ทุน)
ทุนคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 (ปี2556 จำนวน 20 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 20 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 16 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 3 ทุน
ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 1 ทุน
ทุนคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 (ปี2555 จำนวน 48 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 48 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 27 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 12 ทุน
ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 8 ทุน
ทุนอาจารย์ณภัทร รัตนมา จำนวน 1 ทุน
ทุนคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 (ปี2554 จำนวน 20 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 20 ทุน]
ทุนเรียนดี จำนวน 12 ทุน
ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 2 ทุน
ทุนคุณสมรรถ ดุมลักษณ์/อาจารย์อรชา รักดี/คุณวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต จำนวน 6 ทุน
ทุนคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 (ปี2553 จำนวน 35 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 35 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 16 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 12 ทุน
ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 6 ทุน
ทุนคุณสมรรถ ดุมลักษณ์/อาจารย์อรชา รักดี/คุณวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต จำนวน 1 ทุน
ทุนคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 (ปี2552 จำนวน 63 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 63 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 43 ทุน
ทุนเรียนดี จำนวน 8 ทุน
ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 12 ทุน
ทุนคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 (ปี2551 จำนวน 49 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 25 ทุน]
ทุนเรียนดี จำนวน 3 ทุน
ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 3 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 19 ทุน
ภาคเรียนที่ 2 [จำนวน 24 ทุน]
ทุนเรียนดี จำนวน 3 ทุน
ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 3 ทุน
ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษายากจน จำนวน 18 ทุน
ทุนคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550 (ปี2550 จำนวน 20 ทุน )
ภาคเรียนที่ 1 [จำนวน 20 ทุน]
ทุนช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 20 ทุน