หน้าแรก
สมาคมรัฐศาสตร์
ห้องสมุดคณะ
ฐานข้อมูลวิจัยคณะรัฐศาสตร์
บล๊อกคณะ
เว็ปบอร์ด
หน้าแรกเว็บคณะ
วัน พุธ ที่ 26 มกราคม 2565
 รายชื่อคณะกรรมการ

 รายชื่อคณะกรรมการชั้นปี ประจำปี2556
    สำเนาคำสั่งคณะกรรมการชั้นปี 1 รหัส 55
    สำเนาคำสั่งคณะกรรมการชั้นปี 2 รหัส 54
    สำเนาคำสั่งคณะกรรมการชั้นปี 3 รหัส 53
   
 รายชื่อคณะกรรมการสโมสร
    ปีการศึกษา2555 [ แก้ไข ]
    ปีการศึกษา2554
    ปีการศึกษา2553
    ปีการศึกษา2552
    ปีการศึกษา2551
    ปีการศึกษา2550
   
 รายชื่อสาขาวิชา รหัส 55
    สำเนาคำสั่งคณะกรรมการการปกครอง รหัส 55
    คำสั่งคณะกรรมการการปกครองท้องถื่น รหัส 55
    สำเนาคำสั่งคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 55
    สำเนาคำสั่งคณะกรรมการการนโยบายสาธารณะ รหัส55
 รายชื่อสาขาวิชา รหัส 54
    สำเนาคำสั่งคณะกรรมการการปกครอง รหัส 54
    คำสั่งคณะกรรมการการปกครองท้องถื่น รหัส 54
    สำเนาคำสั่งคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 54
    สำเนาคำสั่งคณะกรรมการการนโยบายสาธารณะ รหัส54
 รายชื่อสาขาวิชา รหัส 53
    สำเนาคำสั่งคณะกรรมการการปกครอง รหัส 53
    คำสั่งคณะกรรมการการปกครองท้องถื่น รหัส 53
    สำเนาคำสั่งคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รหัส 53
    สำเนาคำสั่งคณะกรรมการการนโยบายสาธารณะ รหัส53