หน้าแรก
สมาคมรัฐศาสตร์
ห้องสมุดคณะ
ฐานข้อมูลวิจัยคณะรัฐศาสตร์
บล๊อกคณะ
เว็ปบอร์ด
หน้าแรกเว็บคณะ
วัน พุธ ที่ 26 มกราคม 2565
 ปฎิทินกิจกรรม

    
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัน เวลา ที่จัด
ผู้รับผิดชอบ
1
การสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อฯ
เดือนพฤษภาคม
ชั้นปี 2
2
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
เดือนพฤษภาคม
ชั้นปี+ประธานสาขา+สโมสรนักศึกษาฯ
3
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
เดือนพฤษภาคม
ชั้นปี+สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
4
โครงการประชุมเชียร์
เดือนมิถุนายน
สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
5
โครงการสานสัมพันธ์สิงห์น้ำเงิน
เดือนมิถุนายน
ชั้นปี 4
6
โครงการร่วมรำลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475
24 มิถุนายน ของทุกปี
สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
7
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานที่
เดือนกรกฎาคม
งานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
8
เสวนาสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน
เดือนกรกฎาคม
กลุ่มโอเลี้ยง/กลุ่ม.........
9
โครงการกีฬา 8 ประสาน
เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม
สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
10
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์
เดือนสิงหาคม-กันยายน
ทุกชั้นปี
11
โครงการวันรูสะมิแล
9 พฤศจิกายน ของทุกปี
ชั้นปี 1 ภายใต้การดูแลของชั้นปี 2
12
โครงการสิงห์น้ำเงินเกมส์
เดือนพฤศจิกายน
สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
13
โครงการสัปดาห์การเมืองและประชาธิปไตยสู่ชมชน
8-11 ธันวาคม ของทุกปี
สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
14
โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาเครือข่ายรัฐศาสตร์ฯ
เดือนธันวาคม
ชั้นปีที่ 2
15
โครงการวันเด็กสู่ชุมชน
วันศุกร์ที่สองของเดือนมกราคม
สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
16
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม
3 ชั้นปี
17
โครงการครอบครัวรัฐศาสตร์
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
ชั้นปี
18
เสวนาสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน
อาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์
กลุ่มโอเลี้ยง/กลุ่ม............
19
สัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อฯ
เดือนมกราคม/เดือนกุมภาพันธ์
ชั้นปีที่1
20
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
ชั้นปี+สโมสรฯ
21
โครงการศิษย์เก่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดูวันที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง
งานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
22
โครงการพัฒนานักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ตลอดปีการศึกษา
งานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
23
โครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมและร่วมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ตลอดปีการศึกษา
งานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
24
โครงการฝ่ายกิจการนักศึกษาพบปะผู้นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ทุกเดือนยกเว้นช่วงปิดเทอม
งานกิจการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์