หน้าแรก
สมาคมรัฐศาสตร์
ห้องสมุดคณะ
ฐานข้อมูลวิจัยคณะรัฐศาสตร์
บล๊อกคณะ
เว็ปบอร์ด
หน้าแรกเว็บคณะ
วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
 
จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล( จำนวน 54 รางวัล)
นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล (ปี2562 จำนวน 28 รางวัล )
[รหัส 5820710037]นายอัสมัน   อีแต  (การปกครอง)
[รหัส 5920710205]นางสาวสุฮ่าน   หีมโป๊ะหมอ  (การปกครองท้องถิ่น)
[รหัส 6020710073]นายภควัต   มีรุ่งเรือง  (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
[รหัส 6120710002]นางสาวกุลธิดา   มูดอ  (การปกครอง)
[รหัส 6120710008]นางสาวซุลฟา   ลาเเซ  (การปกครอง)
[รหัส 6120710013]นางสาวนิศริน   สะมะแอ  (การปกครอง)
[รหัส 6120710017]นางสาวบาซีเราะ   ปะดอลี  (การปกครอง)
[รหัส 6120710032]นางสาวอัฟนาน   มะเซ็ง  (การปกครอง)
[รหัส 6120710042]นางสาวโซเฟีย   นิเด็ง  (การปกครองท้องถิ่น)
[รหัส 6120710126]นางสาวฟริตียะห์   เจะมะ  (การปกครอง)
[รหัส 6120710127]นางสาวฟาติณย์   ดอรอเฮง  (การปกครอง)
[รหัส 6120710235]นายสูฮัยมี   ลือแบซา  (การปกครอง)
[รหัส 6120710048]นางสาวลาลิต้า   หยีปอง  (การปกครองท้องถิ่น)
[รหัส 6120710051]นายอิรฟารูดีน   อาแว  (การปกครองท้องถิ่น)
[รหัส 6120710053]นางสาวฮาซามี   แกแซแอ  (การปกครองท้องถิ่น)
[รหัส 6120710086]นายถิรวัฒน์   เจะหลง  (การปกครอง)
[รหัส 6120710099]นางสาวอัซมา   หารง  (การปกครองท้องถิ่น)
[รหัส 6120710153]นางสาวดานีลา   สาเฮาะ  (การปกครองท้องถิ่น)
[รหัส 6120710148]นางสาวซาฟีรา   หะยีดือรอแม  (การปกครองท้องถิ่น)
[รหัส 6120710164]นายมูฮัมหมัดชารีฟ   วันแอเลาะ  (การปกครองท้องถิ่น)
[รหัส 6120710167]นางสาวรูสนี   สะมาเเห  (การปกครองท้องถิ่น)
[รหัส 6020710200]นางสาวมูตาฮา   กะแน  (การปกครอง)
[รหัส 6020710106]นางสาวฟาซีร่า   ด่อล๊ะ  (การปกครอง)
[รหัส 6020710220]นางสาวอุมัยรี   หมัดบินสา  (การปกครอง)
[รหัส 6020710027]นางสาววรรณลักษณ์   พูลศิลป์  (การปกครอง)
[รหัส 6020710181]นางสาวนัจยวา   แดสา  (การปกครอง)
นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล (ปี2561 จำนวน 4 รางวัล )
[รหัส 5820710012]นางสาวเมธาวี   เพ็ชร์สุวรรณ์  (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
[รหัส 6020710073]นายภควัต   มีรุ่งเรือง  (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
[รหัส 5920710205]นางสาวสุฮ่าน   หีมโป๊ะหมอ  (การปกครองท้องถิ่น)
[รหัส 5820710037]นายอัสมัน   อีแต  (การปกครอง)
นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล (ปี2560 จำนวน 3 รางวัล )
[รหัส 5920710073]นายอิดริษ   เล๊าะนะ  (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
[รหัส 5820710024]นายซูกิฟลี   เจะนะ  (การปกครอง)
[รหัส 5720710193]นายชนาธิป   ทองจันทร์  (การปกครองท้องถิ่น)
นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล (ปี2559 จำนวน 2 รางวัล )
[รหัส 5620710162]นายอิลฟาน   อาลีอิสเฮาะ  (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
[รหัส 5820710099]นายดียาอุลเราะห์มาน   จะปะกียา  (นโยบายสาธารณะ)
นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล (ปี2558 จำนวน 7 รางวัล )
[รหัส 5420710137]นายทวีศักดิ์   ระคนจันทร์  (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
[รหัส 5520710001]นางสาวกรนิทัศน์   เครือทอง  (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
[รหัส 5520710039]นางสาวพิชญาณ์มนข์   อภิโชคบุณญภัส  (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
[รหัส 5520710065]นางสาวอรนิชา   พานิชเจริญ  (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
[รหัส 5520710098]นายณัฐชัย   ภักดีฉนวน  (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
[รหัส 5520710049]นายวันชนะ   วารี  (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
[รหัส 5620710162]นายอิลฟาน   อาลีอิสเฮาะ  (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล (ปี2557 จำนวน 2 รางวัล )
[รหัส 5720710193]นายชนาธิป   ทองจันทร์  (การปกครองท้องถิ่น)
[รหัส 5720710193]นายชนาธิป   ทองจันทร์  (การปกครองท้องถิ่น)
นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล (ปี2556 จำนวน 3 รางวัล )
[รหัส 5320710059]นายภาคภูมิ   ฮะยีบีลัง  (การปกครองท้องถิ่น)
[รหัส 5420710007]นางสาวญาดา   ช่วยชำแนก  (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
[รหัส 5320710016]นางสาวอัซมะ   กะแวมือแน  (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล (ปี2555 จำนวน 2 รางวัล )
[รหัส 5220710016]นายไซฟูเลาะ   อับดุลเลาะ  (การปกครอง)
[รหัส 5220710016]นายไซฟูเลาะ   อับดุลเลาะ  (การปกครอง)
นักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล (ปี2553 จำนวน 3 รางวัล )
[รหัส 5220710016]นายไซฟูเลาะ   อับดุลเลาะ  (การปกครอง)
[รหัส 5120710247]นายอานนท์   บุญมาศ  (การปกครอง)
[รหัส 5120710001]นายนายกฤษณะ   โชติสุทธิ์  (การปกครอง)