หน้าแรก
สมาคมรัฐศาสตร์
ห้องสมุดคณะ
ฐานข้อมูลวิจัยคณะรัฐศาสตร์
บล๊อกคณะ
เว็ปบอร์ด
หน้าแรกเว็บคณะ
วัน พุธ ที่ 26 มกราคม 2565
 ประกาศ/ข้อปฎิบัติต่างๆ


  ประกาศ/ข้อปฎิบัติต่างๆ ทั้งหมด : 6 หน้าที่ 1
1 . แนวปฏิบัติของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม Y2 และ Y3 03 ธ.ค. 2562
2 . แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร 20 มี.ค. 2556
3 . ธรรมนูญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยชุมนุมนักศึกษา 20 มี.ค. 2556
4 . แนวทางการดำเนินการชุมนุมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ และกลุ่มนักศึกษาอิสระคณะรัฐศาสตร์ 20 มี.ค. 2556
5 . การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 มี.ค. 2556
6 . ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 มี.ค. 2556
หน้าที่ 1