หน้าแรก
สมาคมรัฐศาสตร์
ห้องสมุดคณะ
ฐานข้อมูลวิจัยคณะรัฐศาสตร์
บล๊อกคณะ
เว็ปบอร์ด
หน้าแรกเว็บคณะ
วัน จันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562
 หน้าแรก

 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
โครงการ DUO-Thailand Fellowship Programe
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Swag Contest ภาคใต้โครงการ Erasmus+ "FRIEND"


รับสมัครพิธีกร งานปัจฉิมนิเทศ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2560
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ผ่านเกมส์: ฝึกการใช้วิจารณญาณผ่านเกมส์ Were Wolf
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ขอเชิญองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557