หน้าแรก
สมาคมรัฐศาสตร์
ห้องสมุดคณะ
ฐานข้อมูลวิจัยคณะรัฐศาสตร์
บล๊อกคณะ
เว็ปบอร์ด
หน้าแรกเว็บคณะ
วัน จันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562
 หน้าแรก

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Swag Contest ภาคใต้โครงการ Erasmus+ "FRIEND"
ประชาสัมพันธ์ Short -Term Programs for International Student
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม Information Request on Exchange Programs 2020-2021 ( National Chung Hsing University )
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


รับสมัครพิธีกร งานปัจฉิมนิเทศ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2560
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ผ่านเกมส์: ฝึกการใช้วิจารณญาณผ่านเกมส์ Were Wolf
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ขอเชิญองค์กรกิจกรรมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557