ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
เฮาะกีตอ : ฟื้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยกิจกรรมทางเลือก
ปีที่ทำ :
2554
ผู้วิจัย :
ผศ.ปิยะ กิจถาวร
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
- บาท
ชื่อแหล่งทุน :
-
ประเภทแหล่งทุน :
-
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
900 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร