ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
สนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีที่ทำ :
2554
ผู้วิจัย :
ผศ.ปิยะ กิจถาวร
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
4,129,004.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
สกว.
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
966 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร