ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการติดตามประเมินผลเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีที่ทำ :
2549
ผู้วิจัย :
ผศ.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะฯ
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
- บาท
ชื่อแหล่งทุน :
-
ประเภทแหล่งทุน :
-
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
789 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร