ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กรณี:การอพยพย้ายถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแนวทางแก้ไข
ปีที่ทำ :
2547
ผู้วิจัย :
ผศ.ปิยะ กิจถาวร และคณะฯ
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
- บาท
ชื่อแหล่งทุน :
-
ประเภทแหล่งทุน :
-
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
858 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร