ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
บทบาทของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานี ศึกษากรณี:บ้านตันหยงเปาว์ หมู่ที่ 4 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ปีที่ทำ :
2547
ผู้วิจัย :
ผศ.ปิยะ กิจถาวร
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
- บาท
ชื่อแหล่งทุน :
-
ประเภทแหล่งทุน :
-
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
930 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร