ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการเสริมสร้างศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดในการจัดการความขัดแย้งของชุมชน
ปีที่ทำ :
2553
ผู้วิจัย :
ผศ.ปิยะ กิจถาวร
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
2,488,640.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
กรมสิทธ์ฯ
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
- หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
1217 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร