ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
ความเชื่อมั่นของประชาชนในสามจังหวัดชาแดนใต้ และ ที่มีต่อ อำเภอของจังหวัดสงขลา 4 แนวทางและวิธีการในการพูดคุยเพื่อสันติภาพ
ปีที่ทำ :
2558
ผู้วิจัย :
ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์ และ ดร. วารุณี ณ นคร
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
- บาท
ชื่อแหล่งทุน :
-
ประเภทแหล่งทุน :
-
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
633 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร