ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
ประเมินผลโครงการญาลันนันบารู (ทางสายใหม่) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีที่ทำ :
2553
ผู้วิจัย :
อ.ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
160,000.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
ปปส.
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
1 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
1089 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร