ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
การค้าชายแดนจังหวัดนราธิวาส:ภาพสะท้อนความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย
ปีที่ทำ :
2553
ผู้วิจัย :
อ.อรชา รักดี
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
- บาท
ชื่อแหล่งทุน :
-
ประเภทแหล่งทุน :
-
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
924 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร