ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สานเสวนาระหว่างนักวิชาการไทยและนักวิชาการมาเลเซีย
ปีที่ทำ :
2553
ผู้วิจัย :
ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
1,086,000.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
สกว.
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
01 มี.ค. 2554 - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
2 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
1310 ครั้ง