ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปีที่ทำ :
2552
ผู้วิจัย :
อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
- บาท
ชื่อแหล่งทุน :
-
ประเภทแหล่งทุน :
-
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
1055 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร