ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
The new challenge of Thailand s Security Forces in Southern Frontiers
ปีที่ทำ :
2557
ผู้วิจัย :
Srisompob Jitpiromsri,Ph.D
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
- บาท
ชื่อแหล่งทุน :
-
ประเภทแหล่งทุน :
-
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
357 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร