ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) กรณีสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาครัฐและชุมชนในพื้นที่
ปีที่ทำ :
2552
ผู้วิจัย :
ผศ. ปิยะ กิจถาวร
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
1,171,600.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
สกว.
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
1 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
1636 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร