ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
ครูในสถานการณ์ไฟใต้บนย่างก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปีที่ทำ :
2558
ผู้วิจัย :
ดร.สามารถ ทองเฝือ
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
- บาท
ชื่อแหล่งทุน :
-
ประเภทแหล่งทุน :
-
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
360 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร