ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
แนวทางการจัดสวัสดิการ การกำหนดค่าธรรมเนียม ที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานร้านอาหารไทย ผันเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวของมาเลเซียอย่างถูกกฎหมาย
ปีที่ทำ :
2553
ผู้วิจัย :
ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
- บาท
ชื่อแหล่งทุน :
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
01 ก.ค. 2551 - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
1 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
469 ครั้ง