ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการวิจัย Legal Aid Expert
ปีที่ทำ :
2557
ผู้วิจัย :
อ.ฮาฟีส สาและ,อ.สุทธิศักดิ์ ดือเระ,ดร.นิเล๊าะ,ดร.อับดุลรอนิง สือแต
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
600,000.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
ภายนอก
ประเภทแหล่งทุน :
STEP
ระยะเวลา :
01 ม.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
682 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร