ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการวิจัยประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ Adilan
ปีที่ทำ :
2556
ผู้วิจัย :
อ.ฮาฟีส สาและ,อ.สุทธิศักดิ์ ดือเระ,ดร.นิเล๊าะ,ดร.อับดุลรอนิง สือแต
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
833,300.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
STEP
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
01 ม.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2555
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
605 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร