ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการวิจัยสถานภาพงานวิจัยของ มอ. เกี่ยวกับปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีที่ทำ :
2550
ผู้วิจัย :
อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
50,000.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลาคนรินทร์ หาดใหญ่
ประเภทแหล่งทุน :
ภายใน
ระยะเวลา :
01 ม.ค. 2548 - 01 ม.ค. 2553
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
693 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร