ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการวิจัย เรื่อง การเมืองการปกครองของโลกมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Politics and Government of Muslim World in Southeast Asia)
ปีที่ทำ :
2557
ผู้วิจัย :
ดร.สามารถ ทองเฝือ , นายนัจมีย์ หมัดหมาน
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
50,000.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
กองทุนวิจัยคณะรัฐศาสตร์
ประเภทแหล่งทุน :
ภายใน
ระยะเวลา :
01 พ.ค. 2556 - 30 ต.ค. 2556
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
1 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
770 ครั้ง