ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการวิจัย วีรบุรุษหรือกบฏ?:ชีวิตและความคิดของผู้ผู้เคลื่อนไหวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีที่ทำ :
2555
ผู้วิจัย :
อ.ฮาฟีส สาและ
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
200,000.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
-
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
- หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
978 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร