ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า/ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองกำลังตำรวจ ( ศปก.ตร.สน./ศชต.และ กกล.ตำรวจ) ปี พ.ศ. 2553 (รอบ 12 เดือน)
ปีที่ทำ :
2555
ผู้วิจัย :
ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
1,802,913.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
01 เม.ย. 2556 - 30 ก.ย. 2556
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
1 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
952 ครั้ง