ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการวิจัย การศึกษาพัฒนาต้นแบบการบริหารรัฐกิจแบบพิเศษและการปกครองแบบพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวิธีการทดสอบกับภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไป(Citizens Jury Project)
ปีที่ทำ :
2555
ผู้วิจัย :
ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
2,425,356.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
STEP project
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
01 พ.ค. 2553 - 31 มี.ค. 2554
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
1 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
1037 ครั้ง