ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
ประเมินผลการปฏิบัติงานมวลชนในสถานการณ์ความไม่สงบ ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ปีที่ทำ :
2552
ผู้วิจัย :
ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
150,000.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
ปปส
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
- หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
1807 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร