ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการโครงสร้างเศรษฐกิจและเศรษฐกิจชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปีที่ทำ :
2554
ผู้วิจัย :
1. อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ 2. ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
5,600,000.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
STEP project
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
01 พ.ค. 2553 - 31 มี.ค. 2554
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
- หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
833 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร