ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการสำรวจข้อมูลผ่านการบำบัดรักษาฯ โครงการญาลันนันบารู(ทางสายใหม่)ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2553
ปีที่ทำ :
2554
ผู้วิจัย :
อ.ดวงยิหวา อุตรสินธุ์
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
116,666.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
ปปส.
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
753 ครั้ง