ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสถานวิจัยความขัดแย้งฯ
ปีที่ทำ :
2554
ผู้วิจัย :
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
320,000.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
01 ก.ย. 2552 - 31 มี.ค. 2553
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
0 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
904 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร