ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการสำรวจทัศนคติประชาชนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและกระบวนการยุติธรรม และการได้รับความเป็นธรรม
ปีที่ทำ :
2554
ผู้วิจัย :
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี,อ.อารีลักษณ์ พูลทรัพย์
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
730,000.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
1 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
1436 ครั้ง