ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
โครงการ "วาทกรรมเรื่องของ การสร้างชาติ และวีรบุรุษของมาเลเซีย:ศึกษาผ่านแบบเรียนประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา"
ปีที่ทำ :
2554
ผู้วิจัย :
อ.นัจมีย์ หมัดหมาน
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
325,560.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
สกว.
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
1 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
1152 ครั้ง