ผลงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์

ชื่อผลงาน :
วิจัยประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
ปีที่ทำ :
2552
ผู้วิจัย :
อ.สุไรนี สายนุ้ย
ประเภท :
อาจารย์
จำนวนเงิน :
450,000.00 บาท
ชื่อแหล่งทุน :
กรมศิลปากร
ประเภทแหล่งทุน :
ภายนอก
ระยะเวลา :
- - -
การดำเนินงาน :
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
จำนวนเอกสาร :
1 หน้า
ถูกเปิดอ่าน :
3187 ครั้ง
ไม่มีไฟล์เอกสาร