[หน้าแรกเว็บคณะรัฐศาสตร์]  [ห้องสมุด]  [ระบบสารสนเทศบุคลากร]  [ระบบสารสนเทศนักศึกษา]  [ระบบสารงานสหกิจศึกษา]  [ระบบภาพกิจกรรม]  [เว็บบอร์ด]


หน้าแรก
เอกสาร/วีดีโอทั้งหมด(จำนวน126รายการ)
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ภาคเรียนที่ 2
ปี 2552


เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนวิชาโทคณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2564
รายชื่อนักศึกษาคณะรัฐสาสตร์ได้รับทุนจากมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ
ใบสำคัญรับเงินพร้อมรายละเอียดการเบิกจายทุนโควิด19
ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ได้รับทุนช่วยเหลือโควิด-19 งบจากวิทยาเขตปัตตานี
ใบสำคัญรับเงินเบิกจ่ายทุนเรียนดี


ใบสำคัญรับเงินทุนให้เปล่า
รับสมัครพิธีกร งานปัจฉิมนิเทศ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2560
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ผ่านเกมส์: ฝึกการใช้วิจารณญาณผ่านเกมส์ Were Wolf
ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี