[หน้าแรกเว็บคณะรัฐศาสตร์]  [ห้องสมุด]  [ระบบสารสนเทศบุคลากร]  [ระบบสารสนเทศนักศึกษา]  [ระบบสารงานสหกิจศึกษา]  [ระบบภาพกิจกรรม]  [เว็บบอร์ด]


หน้าแรก
เอกสาร/วีดีโอทั้งหมด(จำนวน126รายการ)
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552

เอกสารทั้งหมด

เอกสารทั้งหมด: 126 เอกสาร หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
ครั้งที่ 1 โครงงานเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบกับการค้าชายแดนสุไหงโก-ลก   (2/2552) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 2 โครงงานเรื่องแรงงานต่างด้าวในจังหวัดปัตตานี   (2/2552) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 3 โครงงานเรื่องแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า   (2/2552) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 4 โครงงานเรื่องปัญหาแรงงานไทยในมาเลเซีย   (2/2552) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 5 โครงงานเรื่องบุคคลสองสัญชาติ   (2/2552) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 6 โครงงานเรื่องความร่วมมือในการแก้ปัญหาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009   (2/2552) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 7 โครงงานเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียน ( ASEAN Free Trade Area AFTA )   (2/2552) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 8 โครงงานเรื่องการส่งออกสินค้าระหว่างไทย - มาเลเซีย   (2/2552) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 9 โครงงานเรื่องการจัดตั้งตลาดนัดฟรีเดย์ไทยมาเลเซีย   (2/2552) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 10 โครงงานเรื่องการค้าชายแดนจังหวัดสตูล   (2/2552) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 11 โครงงานเรื่องการค้าชายแดน กรณีสินค้าลักลอบหนีภาษี   (2/2552) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 12 โครงงานเรื่องการส่งออกยางพาราไทย – ต่างประเทศสมบูรณ์   (2/2552) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 13 โครงงานเรื่อง สิทธ์ความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยในประเทศ มาเลเซีย อียิปต์ อินโดนีเซีย    (2/2553) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 14 โครงงานเรื่อง กบฎเชเชนการก่อการร้ายแห่งรัสเซีย    (2/2553) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 15 โครงงานเรื่อง Hizbullah    (2/2553) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 16 โครงงานเรื่อง Abu syaaf    (2/2553) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 17 โครงงานเรื่อง กลุ่มก่อการร้ายสากลฮามาส PowerPoint   (2/2553) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 18 โครงงานเรื่อง กลุ่มก่อการร้ายสากลฮามาส (vdo)    (2/2553) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 19 โครงงานเรื่อง ETA สเปน    (2/2553) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
ครั้งที่ 20 โครงงานเรื่อง กองทัพประชาชนใหม่ (PowerPoint)   (2/2553) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก    ราฮิมมูลา) คลิ๊กเพื่อดู
 
เอกสารประกอบการเรียนการสอน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี