---ภาพกิจกกรรม ---
Diplomatic Protocol
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นักศึกษาในรายวิชา Diplomatic Protocol คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมการรับประทานอาหารสากล ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 20 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>