---ภาพกิจกกรรม ---
อำลาวาระเกษียณ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดกิจกรรม "อำลาวาระเกษียณ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      ThaiCreate.Com Tutorial
รูปทั้งหมด 80 รูป หน้าที่ : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>